Chuck Pierce 2020

Chuck Pierce in Nederland, woensdag 22 januari 2020 in het Dominion Centre.

 

Chuck Pierce is één van de twee profeten waarvan wij weten dat als hij spreekt, landen veranderen! De vorige keer dat Chuck in Nederland is geweest was 25 januari 2018. Toen heeft hij gezegd dat hij hier was om ons te laten weten dat Gods oog op Nederland is! Zijn woorden hebben diepe indruk gemaakt.

Chuck zei in 2018 dat er ‘deuren in de hemel open zijn, maar dat deze deuren aan het eind van 2020 weer dicht zullen gaan.’ Die deuren zijn deuren van de ongekende vooruitgang van het koninkrijk van God hier op de aarde.

En nu zijn wij in 2020 beland! 

Arleen: In de week voor de Kerst was ik aan het bidden; ‘Heer, wilt U tot Chuck spreken dat hij weer terug naar Nederland moet komen?! Er moet een vervolg zijn voor dit woord!’ Dezelfde avond werden Dick en ik gebeld door Chuck’s PA met onder andere de vraag of wij wilden dat Chuck weer terug naar Nederland zou komen! Dit was een snel en direct antwoord op gebed. Wij zijn daarom heel verwachtingsvol over het nieuwe woord dat Chuck voor ons heeft en wat dat voor ons land zal betekenen. Mis het niet!

Datum en tijd: wo. 22 jan., 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Kosten: 15,00 euro p.p.
Inschrijven, klik hier.

Chuck Pierce in the Netherlands, Wednesday the 22nd of January, in the Dominion Centre.

Chuck Pierce is one of two prophets of which we know when they speak, countries change! The last time Chuck was in the Netherlands was on January 25th, 2018. He said then that he was here to let us know that “God’s eye is on the Netherlands!” His words had a deep impact, especially those which he spoke about the Netherlands.

He also said in 2018 that doors in heaven are open now, – doors of the unprecedented progress of the kingdom of God here on earth – but that they will close by the end of 2020.

And now, it’s 2020!

Arleen: ‘I was praying the week before Christmas; “Lord, please speak to Chuck about coming back to the Netherlands, we need a follow-up for this word!” That same evening, Dick and I got a phone call from Chuck’s PA asking, among other things, whether we were interested in having Chuck to come back to the Netherlands! This was such a quick and direct answer to prayer, that we are very expectant about the new word that Chuck has for us and what that will mean for our country. Do not miss it!

Info:

Date and time: Wed. Jan. 22, 7.30 p.m. – 10 p.m.
Location: Dominion Center, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Costs: € 15.00 per person.
Register, click here.