Geluidsbestanden events

Op deze pagina kunt u de geluidsbestanden van verschillende events terug luisteren.

Get Ready for 2020
Luister (opnieuw) naar de woorden van Dick & Arleen van Get Ready for 2020 en naar de woorden van Chuck Pierce voor NederlandOp de Get Ready for 2020 conferentie hebben Dick en Arleen belangrijke woorden gesproken die van toepassing voor iedereen over de tijd waarin we nu leven en bewegen.Chuck Pierce sprak op 22 januari profetische woorden voor Nederland (en België en Duitsland) die richting gevend zijn.De geluidsbestanden van deze events zijn nu beschikbaar op de website. Het is goed om deze belangrijke woorden te beluisteren of opnieuw te beluisteren.Hieronder staat een korte beschrijving van elke boodschap.

Arleen Westerhof, Get Ready for 2020!
It’s a new time and it’s time to take our lands. It’s not a season to sit back and relax. The Lord is moving and those who want to see transformation need to move with Him. It’s time to stop pushing God’s words about revival and reformation into the future. Revival is here NOW! Reformation is here NOW!
Arleen talks about how to stand in those prophetic words and see them become reality in your life now.
Arleen also discusses a new “giant” that everyone who wants to see transformation come will have to battle against in this new era. Many are experiencing opposition from this giant and God has given His strategies for victory. Listen and hear how you can overcome.

Arleen Westerhof, Get Ready voor 2020!
Het is een nieuwe tijd; het is tijd om land in te nemen. Het is niet een seizoen om achterover te leunen. God beweegt en wie transformatie wil zien moet met Hem mee bewegen. We moeten Gods woorden over opwekking niet langer in de toekomst blijven plaatsen. Opwekking is HIER en NU! Reformatie gebeurt NU.
Arleen heeft het over hoe je in deze profetische woorden kunt gaan staan zodat je ze NU werkelijkheid kunt zien worden in je leven. Arleen bepreekt ook een nieuwe ‘Reus’, waar ieder die transformatie wil zien tegen zal moeten opstaan in deze nieuwe tijd. Velen ondervinden tegenstand van deze reus, maar God heeft ons Zijn strategieën gegeven voor overwinning. Beluister de opname en lees hoe ook jij kunt overwinnen

Get Ready Ochtend – Arleen Westerhof

Dick Westerhof, Get Ready for 2020.
In this new era we have a role as king-priests. Dick is showing from scripture how we can combine the role of king and the role of priest in perfect harmony. In the Old Testament there was a clear and strict separation between the apostolic and priestly ministries but now God joins these two together in Christ.
So now there will be perfect harmony between the role of the revivalist and the reformer. It ends with a heavenly court case dealing with the rejection of revival in the Netherlands which has been a legal right for the enemy to stop revival coming to the Netherlands

Dick Westerhof, Get Ready for 2020
In dit nieuwe tijdperk hebben wij een rol als koning-priesters. Aan de hand van het woord legt Dick uit hoe we de rol van Koning en Priester kunnen combineren in perfecte harmonie. In het Oude Testament was er een duidelijke en vooral strikte scheiding tussen het apostolische en priesterlijke bedieningen, maar nu voegt God deze twee samen in Christus.
Dus nu zal er een perfecte harmonie zijn tussen de rol van de revivalist en de hervormer. Het eindigt met een hemelse rechtszaak die handelt over de afwijzing van opwekking in Nederland, wat voor de vijand een wettelijk recht vormt om de opwekking voor Nederland tegen te houden.

Get Ready Middag – Dick Westerhof

Chuck Pierce 2020
Chuck Pierce word for Netherlands
God has plans for the Netherlands together with Belgium and Germany. Chuck explains the time we are living in. Again: not a time to relax or wait but a time to step into the move of God. There will be a mighty move of God but it will not be like the old moves. It will be apostolic and prophetic of nature. Chuck prophecies that our nation will play a key role in this. So listen to what the Lord is saying through His prophets.

Chuck Pierce woord Nederland
God heeft plannen voor Nederland samen met België en Duitsland. Chuck legt de tijd uit waarin we leven. Nogmaals: geen tijd om te ontspannen of te wachten, maar een tijd om in de beweging van God te stappen. Er zal een machtige beweging van God zijn, maar het zal niet zijn zoals de oude bewegingen. Het zal apostolisch en profetisch van aard zijn. Chuck profeteert dat ons land hierin een sleutelrol zal spelen. Dus luister naar wat de Heer door zijn profeten zegt.

Chuck Pierce 2020 – Prophetic Word