Netwerkdag met Mark Tubbs

Op 14 maart 2015 organiseerde Stichting CAR een netwerkdag met als thema: Building Apostolic Centers. De gastspreker was Mark Tubbs uit Los Angelos VS. Mark is samen met zijn vrouw Ann verbonden aan Harvest International Ministries en zij werken nauw samen met Che Ann.

In zijn onderwijs legt Mark uit dat gezond apostolisch leiderschap nauw verbonden is met het hart van de Vader. Ook geeft hij inzicht in de verschillen tussen de vijfvoudige bediening zoals die in Efeze 4 wordt genoemd. Zowel individuen, groepen en gemeentes functioneren op verschillende niveaus overeenkomstig de mate van genade die Christus gegeven heeft. In goed functionerende relaties en organisaties is er wederzijds respect voor de gave en bediening die aan de ander is gegeven. Er ontstaat een cultuur van eer en wederzijds respect waardoor de liefde en het hart van de Vader zichtbaar wordt gemaakt.

 

———————————————————
March 14th CAR organized a Network Day on how to Build Apostolic Centres. The guest speaker was Mark Tubbs from the US. He and his wife Ann are connected to Harvest International Ministries and work closely with Che Ahn. Through his teachings Mark explains that healthy apostolic leadership is closely connected to the Fathers heart. He also gives insight into the 5 fold ministries as told in Ephesians 4. Individuals, groups and communities function on different levels, according to the measure of grace that Christ has given them. When relationships and organizations relate appropriately to one another, there is a mutual respect for each others gifts and ministry. So that there will be a culture of honor and mutual respect through which the Fathers love and heart is made visible.