Robert Henderson in Amsterdam, 18 – 19 okt. 2019

Dit najaar komt Robert Henderson naar Amsterdam bij ons in het Dominion Centre! De bediening van Robert Henderson is er op gericht om mensen toe te rusten voor hun rol in het manifest maken van het Koninkrijk van God in de wereld. Robert zal praktisch onderwijs geven over het ‘Discipelen van de Natiën’ in hun bestemmingen en doelen. Zijn aanpak is apostolisch en helpt de gemeente te ontwikkelen van een pastorale plaats waar noden geledigd worden naar een plaats waar een krachtige impact vanuit gaat. Oftewel de ekklesia zoals God die bedoeld heeft.

Robert Henderson blijft zijn onderwijs continue vernieuwen en uitbreiden. Tijdens deze conferentie kun je dan ook toonaangevend nieuw onderwijs verwachten. Het wordt een speciale conferentie waarbij we mensen uit diverse landen verwachten die ook bezig zijn met gebed voor hun land vanuit de hemelse rechtbanken.

Kom en ontvang een impuls om verder te groeien in de krachtige gebedsstrategie die landen beweegt van waar ze nu zijn tot een cultuur van het Koninkrijk!

Tijdens de conferentie in oktober zal de officiële lancering van de Europese tak van Courtrooms plaatsvinden. Grijp dus je kans om hier deel van uit te maken! Kom met je gebedsgroep, vrienden en familie en laat je toerusten!

Schrijf je nu hiervoor in!

Informatie Conferentie:

Datums: vrijdag 18 okt 10:00 – 22:00 uur, en zaterdag 19 okt, 10:00 – 17:00 uur
Locatie: Dominion Centre Amsterdam, Ellermanstraat 30 Amsterdam-Duivendrecht
Kosten: Gehele conferentie: 55 euro, incl. lunch op vr. en za. Alleen vr. 32,50 euro, incl. lunch. Alleen za. 27,50 euro, incl. lunch
Registratie: klik hier (link)

Nieuw: Europese Hub voor Courtrooms in Nederland!

Dick en Arleen waren dit voorjaar op uitnodiging bij de jaarlijkse Global Reformers conferentie van Robert Henderson in Waco, Texas. Tijdens deze bijeenkomst heeft Robert Henderson Dick en Arleen aangesteld als de apostolische leiders van de ‘hub’ voor Hemelse Rechtbanken in Europa, met Marie-Therese en Meindert Van als Operationeel Directeurs. De komende jaren zal de hub:

– trainingen en onderwijs gaan verzorgen omtrent hemelse rechtbanken op het gebied van bidden voor bevrijding vanuit de rechtbank, bidden voor landen, bidden voor bedrijven etc.

– ondersteuning en materialen gaan aanbieden voor het doorbidden van bloedlijnen

– lokale gebedsgroepen tot stand helpen komen in verschillende plaatsen voor mensen die vanuit de Hemelse Rechtbank willen bidden voor hun dorp of stad.

– jaarlijks een Europese conferentie voor Hemelse Rechtbanken organiseren, naast de conferenties die Henderson zelf met zijn team belegd.

———————————————————————————————————————————————————————————

Robert Henderson in Amsterdam, 18 – 19 Oct. 2019

This fall, Robert Henderson is coming to Amsterdam to be with us at the Dominion Center! Robert Henderson’s ministry focuses on equipping people for their role in manifesting the Kingdom of God in the world. Robert will give practical teaching on “Discipling the Nations” in their destinations and goals. His approach is apostolic and helps the church to develop from a pastoral place where needs are being met to a place with powerful impact. In other words, the ekklesia as God intended it.

Robert Henderson is constantly updating and expanding his teachings. During this conference you may expect groundbreaking new teachings. It will be a special conference, as we expect to be joined by people from various countries who are also praying for their country from the heavenly courts.

Come and receive an impulse to grow further in the powerful prayer strategy that moves countries from where they are to a culture of the Kingdom!

The official launch of the European branch of Courtrooms will take place during the October conference. So grab your chance to be part of this! Come with your prayer group, friends and family and get equipped!

You can register for the conference now! (link)

General Information:

Dates: Friday, Oct. 18 10:00 – 22:00, and Saturday, Oct. 19, 10:00 – 17:00
Location: Dominion Center Amsterdam, Ellermanstraat 30 Amsterdam-Duivendrecht
Price: Entire conference: 55 euro’s, incl. Lunch on Fri. and Sat. Only Fri: 32.50 euro’s, including lunch. Only Sat: 27.50 euro’s, including lunch
Registration: click here (link)

New: European Hub for Courtrooms in the Netherlands!

Dick and Arleen were invited this spring to the annual Global Reformers conference of Robert Henderson in Waco, Texas. During this meeting, Robert Henderson appointed Dick and Arleen as the apostolic leaders of the “hub” for Heavenly Courts in Europe, with Marie-Therese and Meindert Van as Operational Directors.

In the coming years, the hub will:

– provide training and teaching on heavenly courts in the area of ​​praying for deliverance from the courtrooms, praying for countries, praying for companies, etc.

– offer support and materials for prayer to cleanse bloodlines

– help establish local prayer groups in different places for people who want to pray from the Heavenly Court for their village or town.

– organize an annual European conference on Heavenly Courts, in addition to the conferences that Henderson and his team hold in various European nations.