WOFL Advance – Time for an apostolic release of destiny!

(Scroll naar beneden voor NL)

You don’t have to be prophetic to realise that everything in the heavenly dimensions is getting ready for change. 2020 is not just a new season. It’s a new era – an era for the apostolic release of destinies, including yours.
Each of the speakers at this year’s Women on the Frontlines conference is a pioneer with an apostolic anointing in her own right. The God-given messages and anointing that they carry will inspire you and help to propel you into the new level of anointing in your call that God has for you at the beginning of this decade. 
It’s been many years since the doors for kingdom advancement have been open like they are now. When the Spirit of God is moving, we need to move with Him. As we do, we will step into our God-given callings in a new way. Then God will be glorified and we’ll take a big step together towards seeing His glory revealed to us on the earth!

Workshop: Your individual Design

We’ve all had the experience of going to conferences, getting fired up by the messages that the speakers bring, and then going home and not knowing how to start to act on what you’ve heard so that change comes. Many of us also lack the necessary clarity to be effective in knowing what our specific role is and how God has wired us to be able to carry it out.  
That’s why this year, after our WOFL ADVANCE conference, we’ll take the time to help you to get clarity on your individual design. For 1,5 days Linda Wallace, Tina Alton and Arleen Westerhof will take you through the process of discovering more about who you are, how you’re wired and what your next steps are. 

Linda Wallace (USA) has a strong pastoral prophetic anointing and is a trusted mentor and friend  to women leaders in the church and society around the world. 

Tina Alton is an award-winning international leadership expert and change specialist. Especially when it comes to helping us see change come in our own lives. She will be focussing on what it means practically to be a woman of influence and how to navigate the pitfalls that all women in leadership face.

Arleen Westerhof is the Founder and Executive Director of the Economic Summit, and she and her husband lead and pastor an Apostolic Centre and church in Amsterdam. Arleen has written a powerful book; ‘Prophecy and change the world’. She is also the founder of the Dutch Prophetic Councel and host of the WOFL Conference. She will share on the role of the prophetic in walking out your God given destiny in life.

There will be limited space in the masterclass since we want to have room for sufficient individual attention to the participants. Therefore, only those who are able to attend the entire masterclass (Mon. 16 Dec. 09.00 – 17.30 hrs and Tues. 17 Dec. 09.00 – 2.00 pm will be considered.

General Conference Information:

Location: Dominion Centre Amsterdam, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Dates and times: Friday Dec. 13th, 10.00 – 17.00 hrs & 19.30 – 22.00 hrs and Saturday Dec. 14th, 10.00 – 17.00 hrs.
Price for the conference: Entire conference: 55 euros, incl. lunch on Fri. and Sat.
Fri. only: 32,50 euros, including lunch.
Sat. only: 27,50 euros, including lunch.
Students: Entire conference: 40 euros, incl. lunch on Fri. and Sat. 
Students Fri. only: 25, 50 euro, incl. lunch.
Students Sat. only: 20,50 euros, incl. lunch. 

WorkshopYour individual Design’

Location: Dominion Centre Amsterdam, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Dates and times: Monday 16 Dec., 09:00 – 17.30 hrs and Tuesday 17 Dec., 09.00 – 14.00 hrs.
Price Workshop: 95 euros
Price Conference and Workshop: 135 euros
( Price includes lunch on Mon. and Tues. )
Student ticket Conference and Workshop incl lunches: 110,-
Student ticket Workshop only incl lunches: 80,-
( Price includes lunch on Mon. and Tues. )

Click here to order your tickets!

List of Hotels in the area:

————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————-

WOFL ADVANCE – Tijd voor een apostolische vrijzetting van bestemming!

Je hoeft niet profetisch te zijn om te beseffen dat alles in de hemelse gewesten zich opmaakt voor verandering. 2020 is niet alleen een nieuw seizoen; het is een nieuw tijdperk! Een tijdperk voor de apostolische vrijzetting van bestemmingen, inclusief die van jou.

Elk van de sprekers op de Women on the Frontlines- conferentie van dit jaar is een pionier met een apostolische zalving. De door God gegeven boodschappen en zalving die zij dragen, zullen je inspireren en helpen naar het nieuwe niveau van zalving te komen in de roeping die God aan het begin van dit decennium voor je heeft. Het is al jaren geleden dat de deuren voor de vooruitgang van het Koninkrijk zo openstonden ​​zoals nu! Wanneer de Geest van God beweegt, moeten we met Hem meegaan. Als we dat doen zullen we op een nieuwe manier in onze roepingen stappen. Dan zal God verheerlijkt worden en zullen we samen een grote stap zetten om Zijn glorie op aarde aan ons geopenbaard te zien!

Workshop ‘Jouw unieke ontwerp’

We kennen allemaal de ervaring wel; je gaat naar conferenties en raakt in de war door de boodschap die de sprekers brengen, om vervolgens naar huis te gaan en niet te weten hoe je moet beginnen te handelen naar wat je hebt gehoord, zodat die verandering komt. Velen van ons missen ook de nodige duidelijkheid om effectief te zijn in het weten wat onze specifieke rol is en hoe God ons heeft geschapen om het te kunnen uitvoeren. Daarom nemen we dit jaar, na onze WOFL ADVANCE-conferentie, de tijd om je te helpen duidelijkheid te krijgen over jouw individuele ontwerp. Gedurende 1,5 dagen nemen Linda Wallace, Tina Alton en Arleen Westerhof je mee door het proces van het ontdekken van meer over wie je bent, hoe je bent gemaakt en wat je volgende stappen zijn.

Linda Wallace (VS) heeft een sterke pastorale profetische zalving en is een vertrouwde mentor en vriend van vrouwelijke leiders in de kerk en de samenleving over de hele wereld.

Tina Alton (UK) is een bekroond expert op het gebied van internationaal leiderschap en verandering. Vooral als het gaat om ons te helpen verandering in ons eigen leven te zien komen. Ze zal zich richten op wat het praktisch betekent om een ​​invloedrijke vrouw te zijn en hoe je om kunt gaan met de valkuilen waarmee alle vrouwen in leiderschap worden geconfronteerd.

Arleen Westerhof (NL) is de oprichter en uitvoerend directeur van de Economic Summit. Zij en haar man leiden een apostolisch centrum en kerk in Amsterdam. Arleen heeft een krachtig boek geschreven; ‘Profeteer en verander de wereld’. Ze is ook de oprichter van de Nederlands Profetische Raad en host van de WOFL-conferentie. Ze zal delen over de rol van het profetische in het gaan wandelen in je door God gegeven bestemming in het leven.

Let op: er zal beperkt ruimte zijn in de masterclass, omdat we voldoende individuele aandacht willen geven aan de deelnemers. Daarom komen alleen diegenen in aanmerking die de volledige masterclass (ma. 16 december 09.00 – 17.30 uur en dinsdag 17 december 09.00 – 14.00 uur) kunnen bijwonen.

Algemene informatie Conferentie

Locatie: Dominion Centre Amsterdam, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Datums en tijden: vrijdag 13 december, 10.00 – 17.00 uur & 19.30 – 22.00 uur en zaterdag 14 december, 10.00 – 17.00 uur.
Prijs voor de conferentie: volledige conferentie: 55 euro, incl. lunch op vr. en zat.
Alleen vrij: 32,50 euro, inclusief lunch.
Alleen zat: 27,50 euro, inclusief lunch.
Studenten: hele conferentie: 40 euro, incl. lunch op vr. en zat.
Studenten alleen vrij: 25, 50 euro, incl. lunch.
Studenten alleen zat: 20,50 euro, incl. lunch.

Workshop ‘Your individual Design’

Locatie:
Dominion Centre Amsterdam, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Datums en tijden: maandag 16 december, 09:00 – 17.30 uur en dinsdag 17 december, 09.00 – 14.00 uur.
Prijs Workshop: 95 euro.
Prijs Conferentie en Workshop: 135 euro (Prijs is inclusief lunch op maandag en dinsdag)
Prijs Student ticket Conferentie en Workshop incl lunches: 110,-
Prijs Student ticket alleen Workshop incl lunches: 80,-
( Prijzen zijn inc lunch op maandag en dinsdag )

Klik hier om je tickets te bestellen!